Водоснабдяване РЕ 100-RC

PLASTEC - ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ
Предназначение:

SafeLine-RC многослойна тръба тип 1 и тип 2 /двуслойни и трислойни с коекструдирани слоеве/ за напорни водопреносни и водоразпределителни мрежи за чиста питейна вода при ефективно ПОЛАГАНЕ БЕЗ ПЯСЪЧНО ЛЕГЛО и други алтернативни методи на полагане

Материал: ново поколение PE 100-RC (полиетилен висока плътност, устойчив на разпространение на пукнатини)
Размери: от ф 16 до ф 630 мм външен диаметър
Стандарт: БДС ЕN 12201-2:2011+A1:2013
Налягане: от PN 2.5 до PN 25 bar
Оцветяване: черна тръба със сини надлъжни ивици, UV-стабилизирана
Свързване: челно заваряване, муфово заваряване, електро-съпротивително заваряване, механични бързи връзки
Доставка: на пръти по 12 м, на рула по 100 м (други дължини по запитване)