Газоснабдяване РЕ100

PLASTEC - ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ

 

Предназначение: изграждане на газоразпределителни мрежи в и извън населени места
Материал: полиетилен висока плътност (PEHD), РЕ 100
Размери: от ф 20 до ф 630 мм външен диаметър
Налягане: MOP 6 и MOP 10 bar
Оцветяване: черна тръба с жълти надлъжни ивици, UV-стабилизирана
Стандарт:  БДС EN 1555-2:2010
Свързване: челно заваряване, електросъпротивително заваряване
Доставка:      на пръти по 12 м, на рула по 100 м, други дължини по запитване                             

                                               

PLASTEC - ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ

PLASTEC - ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ

PLASTEC - ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ