Газоснабдяване РЕ 100-RC

PLASTEC - ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ
Предназначение:

SafeLine-RC изграждане на газоснабдителни мрежи при ефективно ПОЛАГАНЕ БЕЗ ПЯСЪЧНО ЛЕГЛО и други алтернативни методи на полагане

Материал: ново поколение PE 100-RC (полиетилен висока плътност, устойчив на разпространение на пукнатини)
Размери: от ф 20 до ф 630 мм външен диаметър
Стандарт: БДС ЕN 1555-2:2010
Налягане: MOP 6 и MOP 10 bar
Оцветяване: черна тръба с жълти надлъжни ивици, UV-стабилизирана
Свързване: челно заваряване, муфово заваряване, електро-съпротивително заваряване
Доставка: на пръти по 12 м, на рула по 100 м (други дължини по запитване)