Семинари

PLASTEC - ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ

По традиция още от самото официално откриване на Завод за пластмасови тръби ПЛАСТЕК, фирмата провежда ежегодно специализирани семинари на различни актуални теми, с което цели да информира своите клиенти и партньори за новости в света на тръбните системи, както и да популяризира своите продукти и услуги.

 

 

 

 

 

Семинар 2003

 

Тема: Полиетиленът – настоящето и бъдещето в изграждането на инфраструктурни тръбопроводни системи.

Подтема 1: ПЛАСТЕК – производство и осигуряване на качеството на тръбите.

Подтема 2: Полиетиленът (РЕ) като суровина за производство на тръби.

Подтема 3: Икономическа обосновка за използването на РЕ-тръбопроводни системи за различни области на приложение.

Подтема 4: Тръбопроводни системи от РЕ – основни понятия, класификация, проектиране.

 

 

Семинар 2004

 

Тема 1: Основни положения при проектиране на тръби от РЕ за различни области на приложение. Влияние на вътрешното хидростатично налягане и външното натоварване на земните почви.

                                  

Тема 2: Инсталиране на тръби. Основни инсталационни изисквания при монтиране на тръбопроводи от PEHD.

 

 

Семинар 2005

 

Тема: Гофрирани тръби, производство на ПЛАСТЕК.

PLASTEC - ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ