Производствени мощности за гладки напорни тръби от PEHD

PLASTEC - ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ

Производството на гладки напорни тръби от ф 16 мм до ф 630 мм с търговска марка Plastec се осъществява на високотехнологични ектрудерни линии, произведени от лидерите в бранша - “Krauss Maffei” и “Cincinnati Extrusion”. Всички етапи на процеса се следят и управляват непрекъснато от компютърни и напълно автоматизирани системи.

 

Прецизни автомати за подаване и дозиране на суровината осигуряват постоянно равномерен поток на материал към екструдерите в зависимост от размера и параметрите на произвежданата тръба.

 

Уред за ултразвуково измерване извършва 100%-ов контрол на произвежданата тръба и сигнализира за евентуални промени в параметрите. 

 

Надписване на тръбите по метода на "топъл печат" гарантира трайност на маркировката, равна на експлоатационния срок на тръбата. 

 

Модерни навиващи устройства позволяват доставка на тръбите на рула с дължина по 100 м за размерите до Ø 110 мм.

 

Постоянното поддържане на производствените параметри, съчетано с изградената вътрешна система за контрол на качеството, ни дават възможност:    

  • да коригираме и най-малките отклонения, преди те да са достигнали допустимите си граници;
  • да гарантираме безупречно качество на готовата продукция;
  • да предложим експлоатационен срок на нашите тръби, съобразен с изискванията на европейските и световни стандарти.
PLASTEC - ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ

PLASTEC - ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ

PLASTEC - ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ

Производствени мощности за гофрирани двуслойни тръби

PLASTEC - ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ

Производството на гофрирани двуслойни тръби с търговска марка GOFRI от полиетилен (РЕ) и полипропилен (РР) се извършва на последно поколение вакуум-формовъчни машини на водещия европейски производител „Fraenkische Rohrwerke”, Германия.

 

Уникалната структура на гофрираната тръба, като комбинация от външна гофрирана повърхност и вътрешна гладка повърхност, обединява предимствата на изключително високата статична устойчивост на гофрираната повърхност с високата хидравлична способност на вътрешната гладка повърхност. 

 

Специфичната и сложна технология на това оборудване позволява производството на двуслойни гофрирани тръби с размери от DN 110 мм до DN 800 мм и дължини на тръбите от 6 м. Тръбите с размери DN/OD 110, 125, 160 и 200 мм в частта си като кабелозащитни тръби се предлагат и навити на рула по 25 или 50 м.

 

Специална разработка е производството на муфа в линия, т.е. муфиране на тръбите директно в производствения процес. Интегрираната муфа предлага един завършен продукт на тръба със свързващ елемент към нея - муфа, и по този начин е гаранция за по-ефективен, икономичен и надежден монтаж.

 

Продуктовата гама на гофрираните тръби е разработена за нуждите от:

 

Продуктът е удостоен със Златен медал и диплом на Международния Технически Панаир Пловдив 2005 г.

PLASTEC - ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ

PLASTEC - ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ

PLASTEC - ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ

PLASTEC - ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ

Производствени мощности за тръби за капково напояване

PLASTEC - ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ

Производствената линия за тръби за капково напояване с вградени капкообразуватели е поредната инвестиция на фирмата.

 

 е непрекъсната тръба с вграден капкообразувател, предназначена за разпределние на водата под формата на капки, при съответно посочен дебит.

Произвежда се по американски патент на фирма DRTS чрез екструзия на полиетилен ниска плътност (LDPE) и линеен полиетилен ниска плътност (LLDPE).

 

Капкообразувателят е поставен по време на самия екструзионен процес, в резултат на което напоителната тръба може да бъде разполагана в полето, развивана, съхранявана и повторно използвана.

 

Този вид тръба е по-лека, здрава и много гъвкава, предлага гаранции за дълъг експлоатационен срок и не изисква особена поддръжка. Капкообразувателят не може да бъде преместван или отделян от връзката си с тръбата под влияние на водното налягане или при боравене с продукта.

 

 елиминира недостатъците от досегашните подобни продукти, като предлага един наистина икономичен и надежден метод за напояване на всякакъв вид култури и посеви.

 

Продуктът е удостоен със златен медал и диплом от Международен Технически Панаир Пловдив 2006 г.

PLASTEC - ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ

PLASTEC - ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ

PLASTEC - ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ

Производствени мощности за спирално навити тръби до 1200 мм

PLASTEC - ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ

Новаторската технология на производство на тръби от РЕ с големи размери до DN 1200 мм диаметър се изършва по метода на екструдиране на профил и спиралното му навиване и заваряване в тръба. Производствената линия се състои от екструдерна линия и специална, напречно разположена спрямо екструдерната линия, машина за спирално навиване и оформяне на готовата тръба в крайния й вариант.

 

Специфичната техника позволява производството на спирално навити тръби с търговска марка  с размери от DN 500 до DN 1200 мм по вътрешен и по външен диаметър, и в съответните класове на твърдост на пръстена от SN 4 и SN 8.  

 

Тръбата  е с гладки външна и вътрешна повърхности, черна на цвят.

Основни области на приложение тя намира като канализационна тръба за промишлени и битови терени, както и за отвеждане на дъждовни води. 

PLASTEC - ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ

PLASTEC - ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ

PLASTEC - ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ