Суровини за производството на тръби

PLASTEC - ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ

Изключително важен фактор за достигане на безупречно качество на крайния продукт е и качеството на влаганите суровини.

 

Гранулатът за производството на PEHD и РР тръби в завода на ПЛАСТЕК се доставя от реномирани западноевропейски производители като Borealis, Basell, Ineos, Sabic и др.

 

Всички използвани типове гранулат задължително са включени в Листата с качествени материали на “Асоциацията РЕ 100+” и Одобрената листа на доставчици на гранулат за тръби на немското Дружество за пластмасови тръби "KRV е.V”.

 

Контролът на входящите суровини се доказва чрез заводски протоколи за всяка доставена партида материал, както и чрез вътрешен входящ контрол от фирмената лаборатория на ПЛАСТЕК.

PLASTEC - ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ

PLASTEC - ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ

PLASTEC - ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ